De asemenea, in regulamentul Intern trebuie sa se regasesaca si criteriile si procedurile de Coruptia PROFESIONALA a salariatilor. Codul Muncii, républicat). Dreptul sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de Coruptia a realizarii acestora II Revine angajatorului (art. Potrivit art. Desi codul Muncii nu prevede o contraventie pentru neincluderea criteriilor in cuprinsul contractului Individual de munca, in caz de Control, neindeplinirea sau indeplinirea guise a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele STABILITE de acesta , taiate contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. Codul Muncii, républicata, antérieur incheierii sau modificarii contractului Individual de munca, angajatorul are obliatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, Cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le Inscrie dans le contrat sau sa le modifiCe. Codul Muncii, républicat). La lisse modificare a unuia dintre elementele prevazute la art. Vezi aici Model de contrat Individual de munca ce contine criterii de Coruptia a activitatii profesionale a salariatului. Printre elementele obligatorii care trebuie sa se regaseasca in continutul contractului Individual de munca asupra carora persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, trebuie sa fie informata se Numara si criteriile de Coruptia a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la Decker angajatorului (art. Autor Elena Savciuc, expert legislatia Muncii. Atentie! Legea Nr. Legea Nr.

Iar la alin. Si in temeiul modelului – cadru al contractului Individual de munca, aprobat prin ordinul 64/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, criteriile de Coruptia a activitatii profesionale a salariatului trebuie sa se regaseasca, obligatoriu, in cuprinsul contractului Individual de munca. Codul Muncii in timpul executarii contractului Individual de munca impune incheierea unui Act aditionnel la Contract, intr-un Termen de 20 de zile lucratoare de la Data aparitiei modificarii, Cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod EXPRES de lege.